Поради і ресурси  »  Каталог професій
Бренд-менеджер
Від англ. brand - торгова марка - менеджер, який займається просуванням певної торгової марки на ринку. Суть роботи бренд-менеджера полягає в тому, щоб забезпечувати процвітання, а в ідеалі - лідерство бренду на ринку.
Бригадир залізничної колії
Особа, відповідальна за організацію виконання робіт із ремонту й утримання колії.
Бригадир поїзду
Особа, яка забезпечує якісну і своєчасну підготовку потяга.
Брокер
Від англ. broker - комісіонер - надає послуги при укладанні валютних, комерційних, кредитних угод, які здійснюються на біржі. Надає консультації клієнтам, веде розрахунково-аналітичну діяльність. Його винагорода формується за рахунок комісійних у відсотках від суми угод.
Брокер-трейдер
Учасник строкової біржі, який проводить операції як за дорученням клієнтів, так і за свій рахунок.
Бухгалтер
Спеціаліст фінансової сфери. Здійснює облік товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, реалізації, витрат, розрахунків із замовниками та постачальниками. Відображає в бухгалтерській документації рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів. Приймає первинну документацію.
Бухгалтер головний
Керує робітниками бухгалтерії, контролює рух товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, організовує бухгалтерський облік господарсько-фінансової діяльності, займається своєчасним і правильним перерахуванням і нарахуванням заробітної плати, платежів.
Бухгалтер – ревізор
Проводить спеціальні та планові перевірки господарсько-фінансової діяльності підприємств, які перебувають на самостійному балансі.
Бухгалтер-претензіоніст
Особа, яка здійснює бухгалтерський облік, фінансовий контроль і ревізію на підприємствах.
Бібліограф
Бібліотекар
Працівник бібліотеки, фахівець у галузі науково-популярної, художньої, спеціальної літератури.
Бізнес-консультант
Приватна фірма або особа, яка надає консультаційні послуги іншим підприємствам, фірмам, організаціям щодо широкого кола питань: проведення аудиторської перевірки, складання бізнес-плану, конкурентного аналізу галузі, дослідження ринку. Консультує з юридичних питань.
Біонік
Фахівець у галузі біоніки (це наукова дисципліна, пов'язана з пошуком можливостей вирішення різноманітних інженерних завдань на основі життєдіяльності організмів та аналізу їхньої структури).
Валеолог
Від лат. valeo - бути здоровим - фахівець, який займається питаннями збереження здоров'я людини. Працює в галузі ергономіки, охорони праці та психогігієни.
Вальцювальник стану гарячої прокатки
Веде процес прокатки гарячого металу різних марок, перерізів і профілів у металообробних заводах і прокатних цехах металургійних комбінатів.
Валютний касир
Від іт. valuta - ціна, вартість - здійснює прийом, веде облік, видачу та зберігання валютних коштів. Складає касову звітність і веде касову книгу.
Веб-дизайнер
Людина творчої професії, що сполучає майстерність художника, програміста й творця. Розробляє дизайн веб-сторінок: створює графічні елементи, анімацію для веб-сайтів
Веб-майстер
Займається розробкою програмної частини сайту.
Веб-програміст
Фахівець у галузі веб-програмування.
Верстальник
Спеціаліст, який працює у видавничих і рекламних компаніях. З'єднує окремі графічні елементи й частини набраного тексту, розбиває їх на рівні шпальти (сторінки) конкретного формату в тій послідовності, в якій вони повинні бути дані в газеті, буклеті, книжці тощо.
Показувати по: 12345...13 Наступна

Новини партнерів